Antoni Morell

Història política

1977 – L’Estat andorrà

BARTUMEU, Jaume; MAS, Manel; MORELL, Antoni.

Recull de textos legislatius i constitucionals d’Andorra

Secretariat del Congrés de Cultura Catalana a Andorra – 1977

Ketres Editora

Barcelona, 1977

ISBN: 978-84-85256-06-9

Dipòsit Legal: B.22398-1977

error: Content is protected !!