Antoni Morell

Retrats de personatges

2017 – Passaport sense nom: crònica sentimental 1978 – 1979 i 2016

Anem Editors

Imprès a Gràfiques Andorranes

Andorra la Vella, abril de 2017

ISBN: 978-99920-65-09-0

Dipòsit Legal: AND.143-2017

error: Content is protected !!