Antoni Morell

Vídeos

RTVA va dedicar dos programes per entrevistar al senyor Antoni Morell. El primer, “Així és la vida”, presentat pel senyor Alfred Llahí l’any 2002, i reemès més tard a “Memòries d’arxiu” el 2020…

…i el segon, “Identitats”, presentat pel senyor Josep Antón Rossell l’any 2012.

error: Content is protected !!